Sedembolestná Panna Mária

2021. szeptember 15. 15:16:42

Mesiac september je v Cirkevnom roku významný mnohými sviatkami a slávnosťami, medzi ktorými sa nachádza aj slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenského národa. Je to významný Mariánsky sviatok, pretože spolu s našou i Ježišovou matkou máme možnosť stáť pod Kristovým krížom. V evanjeliu slávnosti počujeme o udalosti kedy Ježiš Kristus nám dáva Pannu Máriu z kríža za matku. Dáva ju za matku celej Cirkvi, tú matku, ktorá je sedembolestná, teda prežívala plnosť bolestí a plnosť utrpenia. Dáva nám za matku tú, ktorá ho sprevádzala počas celého života, tú, ktorá sa nebála ísť pod kríž a svojou materinskou prítomnosťou zmierňovať jeho bolesti napriek tomu, že ona sama trpela. Táto slávnosť je povzbudením pre každého jedného z nás, pretože máme takúto mocnú orodovníčku u Ježiša Krista. Dostávame uistenie, že akýkoľvek ťažký kríž by sme niesli vo svojom živote nikdy nebudeme sami, pretože naša Nebeská matka, sedembolestná nás bude sprevádzať. Sme dnes pozvaní, aby sme zverili pod jej mocnú ochranu a dovolili aby nás viedla k svojmu Synovi aj napriek bolestiam, trápeniam krížom, ktoré prináša tento život v takej tichej pokore a odovzdanosti v akej za ním kráčala ona. Svätú omšu, ktorú sme slávili o 9:00 nám svojou prítomnosťou pri tejto príležitosti vďaka miestnemu súboru Vánok skrášlili aj mladý z našej farnosti, ktorí priniesli obetné dary v krojoch. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu tejto slávnosti.

 

FOTOGALÉRIA TU!!!

Vissza