Slávnostné Veni Sancte 2021

2021. szeptember 22. 16:30:29

Po tohoročných dlhých prázdninách sa začal školský rok 2021/2022. Ako každý rok aj v tomto školskom roku sme slávnostne otvorili školský rok vzhľadom na predchádzajúce sviatky a slávnosti sme to v tomto školskom roku urobili síce trochu neskôr ale s o to väčšou radosťou. Spoločne sme 22.9.2021 slávili slávnostné Veni sancte a tak sme spoločne vzývali pomoc Ducha Svätého do nového školského roka pre našich učiteľov, pre našich žiakov, pre všetkých pracujúcich a študujúcich v školách. Prosili sme Ducha Svätého, aby stál pri nás aj v našich radostiach aj v našich starostiach, aby nás viedol, aby nás posilňoval. Preto sme svätú omšu začali slávnostným spevom Príď Duchu Svätý tvorivý. Táto svätá omša bola zároveň aj prvou detskou svätou omšou v tomto školskom roku a tak sme odštartovali aj naše detské sväté omše, ktorých téma v tomto školskom roku bude: "Špeciálna jednotka ochrancov Kristových tajomstiev." Ako to býva zvykom počas tejto svätej omše sme slávnostne prijali do nášho spoločenstva aj našich tretiakov, teda deti, ktoré sa  v tomto školskom roku budú pripravovať na prvé sväté prijímanie. Pri sv. omši slávnostne obsadili svoje miesta, ktoré budú obsadzovať počas celého roka a pevne veríme, že aj počas celého svojho života v našom kostole. Prosme aj naďalej o pomoc Ducha Svätého pri každom našom podujatí. 

                                                                                                                                          Peter Schmotzer, kaplán 

 

FOTOGALÉRIA TU!!!!!                       SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA TU!!!!!

Vissza