Služba našich birmovancov

2023. február 3. 21:21:56

Birmovanci našej farnosti sa aktívne zapájajú do sv. omší, nielen svojou prítomnosťou, ale každú poslednú nedeľu v mesiaci prijímajú aj službu lektorov a svojimi talentmi obohacujú naše sv. omše. Ďakujeme našim mladým za ich aktivitu a službu v našej farnosti. 

FOTOGALÉRIA TU!!!!

Vissza