SVIATOSŤ EUCHARISTIE OD NAŠICH DETÍ

2021. február 16. 20:28:25

Na detskej svätej omši deti 9.2.2021 dostali za domácu úlohu nakresliť poslednú večeru Pána Ježiša. Pri svätej omši sme hovorili o sviatosti Eucharistie, ktorá je veľmi dôležitá v živote každého jedného z nás. Eucharistia nás posilňuje, Eucharistia nás drží na správnej ceste, na ceste ktorá vedie za Ježišom. Pán Ježiš túto sviatosť, spolu so sviatosťou kňazstva ustanovil pri poslednej večeri, ktorú slávil so svojimi učeníkmi. Naše deti, keďže sa pripravujú na prvé sväté prijímanie a tak Eucharistia je zvlášť dôležitou témou pre nich mali za domácu úlohu znázorniť udalosť, pri ktorej Pán Ježiš ustanovil sviatosť Eucharistie- Poslednú večeru. Kreatívne príspevky našich detí si môžete zhliadnuť vo fotogalérii. 

                                                                                                                      Peter Schmotzer, kaplán

FOTOGALÉRIA TU!!!!

Vissza