Templombúcsú 2021

2021. október 31. 20:26:58

Nagykaposon, 2021. október 28-án és 31-én tartották a plébánia-templom búcsúünnepét. A Szent Simon és Szent Júdás Tádé tiszteletére szentelt templomot 1807-1815 körül szentelték fel. A több mint 200 éves templom többször is átalakításon ment keresztül, de belső igényes aranyozása és kívül-belül tiszta falai önmagáért beszél. Az itt élő hívek valóban szeretik templomukat. A helyi lelkiatya, Száraz János esperes-plébános mindkét napra vendég-atyákat hívott meg, hogy mai nyelven ők szólítsák meg a nyitott fülre és főleg befogadó szívre kész híveket. Csütörtökön a helyi görögkatolikus parókus, Iván Barnabás atya tanított a szent vértanúk általi buzgóságra és bátorságra a mai értékvesztett időkben, a vasárnapi ünnepi szónok Böőr Roland, radi plébános volt. Ős is a mai szinódusi megközelítést választotta, amely szerint közösséget kell alkotnunk és együtt haladva, együtt kémlelve az eget mindig nyittatnak menni a most es itt megvalósításra. Mert Isten és felebarátainkat szeretni a legmagasztosabb hivatás. Legyünk mi is apostolok, küldöttek annak biztos tudatában, hogy az Isten soha nem lesz adósa annak, akik minden erejével Őt követi.

FOTOGALÉRIA ITT!!!

 

Vissza