Turičná vigília 2021

2021. május 24. 13:35:20

Nedávno sme slávili Veľkonočné sviatky, kedy sme si pripomínali Ježišovu smrť na kríži a slávili sme jeho zmŕtvychvstanie a naše vykúpenie. V nedeľu 23.5.2021 sme ukončili Veľkonočné obdobie slávením Nedele Zoslania Ducha Svätého. Vieme, že Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní štyridsať dní zjavoval svojim učeníkom, pripravoval ich však na svoj odchod na svoje Nanebovstúpenie a hovoril im o tom, že musí odísť, aby nám pripravil miesto v Nebeskom kráľovstve. Učeníci boli z toho zarmútený, ale Ježiš im aj nám všetkým prisľúbil, že nás nenechá ako siroty, ale zošle nám Tešiteľa, Ducha Pravdy, zošle nám Ducha Svätého, ktorý nás bude viesť, opatrovať a vyzbrojí nás svojimi siedmymi darmi. Na štyridsiaty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní slávime jeho nanebovstúpenie a na päťdesiaty deň od jeho zmŕtvychvstanie slávime Turice, teda zoslanie Ducha Svätého. Cirkev odporúča toto slávenie predĺžiť vigíliou. Tak sme sa aj my z našej farnosti podľa tohto odporúčania v predvečer Turíc, ako kedysi učeníci s Máriou vo večeradle zhromaždili v našom chráme a spoločne sme vzývali Ducha Svätého. Za pomoci našich birmovancov, sme si umiestnením horiacich faklí a čítaní komentárov k príslušným darom pripomenuli sedem darov Ducha Svätého a prosili sme o ich vyliatie na nás a našu farnosť. Následne ako symbol toho, že Duch Svätý udelil učeníkom dar jazykov sme si mohli evanjelium vypočuť v šiestich jazykoch: v Hebrejskom, Gréckom, Latinskom, Talianskom, Anglickom a Maďarskom jazyku. Ďakujeme našim birmovancom za ich angažovanosť, čas ochotu a spoločenstvo, ktoré sme spoločne vytvorili vzývajúc Ducha Svätého v našej farnosti. 

                                                                                                                                          Peter Schmotzer, kaplán

 

FOTOGALÉRIA TU!!!

Vissza