Ukončenie školského roka a primičná svätá omša

2021. július 1. 19:32:29

Sú etapy v našom živote, v ktorých niečo začína  a zasa niečo končí. Každý žiak či študent vie, že v septembri  sa niečo začína a to niečo je škola a následne v júni niečo končí a to je tiež škola. V septembri sme požehnali školské tašky a slávnostne sme otvorili školský rok prosiac o Božie požehnanie.  Tento školský rok bol síce špecifický v mnohých ohľadoch hlavne kvôli pandemickej situácii, ale mohol nás aj mnohému naučiť. Preto sme za prijaté milosti a úspechy v tomto školskom roku chceli spoločne Pánu Bohu poďakovať slávnostnou svätou omšou deň pred vysvedčeniami a to 29.júna 2021. Pred svätou omšou sme pred Eucharistickým Kristom ďakovali za uplynulý školský rok, následne sme zaspievali slávnostný hymnus Te Deum.  Ďalej nasledovala svätá omša, ktorá mala slávnostný charakter aj z dôvodu, že pozvanie na jej celebrovanie a ako kazateľ prijal ďalší novokňaz a to z Košickej arcidiecézy vdp. Tadeáš Jacko, kaplán Košice- Jazero. Vo svojej kázni nás pozval k nasledovaniu svätých apoštolov Petra a Pavla. Aj touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie duchovnému otcovi Tadeášovi, že prijal naše pozvanie a meral k nám cestu až Lipian, aby nám sprostredkoval tie milosti, ktoré nedávno dostal a to svoje novokňazské požehnanie. Tento víkend a začiatok týždňa sa tak pre našu farnosť niesol v znamení hojných milostí keďže aj v sobotu, aj v nedeľu aj v utorok sme mali možnosť prijať novokňazské požehnanie. Otcovi Tadeášovi  ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí na jeho ceste. Tiež vyprosujeme hojné milosti všetkým pedagógom, školským zamestnancom i žiakom a študentom na tieto prázdniny, aby načerpali sily do nového školského roka.

                                                                                                                            Peter Schmotzer, kaplán

 

FOTOGALÉRIA TU!!!

Vissza