Výročie posviacky chrámu 2022

2022. november 9. 20:49:22

V našej farnosti sme v poslednom čase mali viacero slávností a viacero vzácnych hostí. Naše slávnosti sme ukončili dňom výročia posvätenia chrámu, ktoré každoročne slávime 8.11. Naše pozvanie spoločne s nami sláviť a predsedať tejto slávnosti prijal ThDr. Daniel Boleš PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí ako farár vo farnosti Staré. Keďže táto slávnosť tohto roku pripadla na utorok, kedy máme pravidelne detské sv. omše, duchovný otec ich do svojej kázne zapojil a povzbudil nás k tomu, že my všetci sme chrámami Ducha Svätého a keďže Boha nepočujeme, ani nevidíme, stretávame sa s ním a počujeme ho keď sa k nám prihovára skrze sv. Písme, preto nás pozval k tomu, aby sme ako chrámy Ducha Svätého často brali do rúk Božie Slovo a čerpali z neho, počúvali a nechali Boha hovoriť v našom živote. Ďakujeme o. Danielovi, že prijal naše pozvanie, že nás povzbudil svojimi slovami a svojou prítomnosťou, rovnako nášmu zboru, miništrantom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu slávnosti.

FOTOGALÉRIA TU!!!                                SV. OMŠA

Vissza