V škole začal Advent

2020. november 27. 18:50:05

Ako každý rok aj tohto roku sa pripravujeme na slávenie Vianoc, kedy oslavujeme narodenie Ježiša Krista. Keď človek čaká na niečo výnimočné, na niečo veľké tak sa potrebuje dôkladne pripraviť. Narodenie Ježiša Krista je veľkou udalosťou preto sa človek o to viac potrebuje pripraviť. Obdobím duchovnej prípravy na Vianoce je advent, ktorého symbolom je adventný veniec na ktorom sú štyri adventné sviece. V nedeľu 29.11. slávime prvú advetnú nedeľu, tak ako minulý rok aj tohto roku sa každý týždeň stretávame aj v Základnej škole P.O. Hviezdoslava, ktorú navštevuje väčšina našich prvoprijímajúcich detí a birmovancov. V piatok 27.11.2020 sme sa v škole opäť stretli o 9:00, aby sme s prvoprijímajúcimi deťmi, učiteľmi a pani riaditeľkou zapálili prvú sviecu na adventnom venci. Po krátkom programe detí sa požehnal adventný veniec a pani riaditeľka zapálila prvú sviecu. Adventný veniec pri vchode školy má pripomínať žiakom dôležitosť duchovnej prípravy na slávenie narodenia Ježiša Krista. Každý piatok keď zapálime spoločne jednu sviecu o krok sa priblížime k Vianociam a preto má vrcholiť aj naša duchovná pripravenosť. Spoločne sa modlime za našich žiakov, za našich pedagógov aj v tomto náročnom čase, nech je aj toto adventné obdobie požehnaním pre nás a nech prinesie hojné duchovné ovocie a zmenu v našom živote.

                                                                                                                                             Peter Shcmotzer, kaplán  

 

FOTOGALÉRIA TU!

Zdroj foto: https://zs-pohvk.edupage.org/news/#news-1436

Vissza