Kontakt


Adresa farského úradu:

Rímskokatolícka farnosť sv. Šimona a Júdu

Čičarovská 42

079 01 Veľké Kapušany

IBAN: SK15 0900 0000 0001 0582 5084

Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Diecéza: Košická arcidiecéza

Dekanát: Veľké Kapušany

Kontakt:

Tel: +421 910 512 514

E-mail: velkekapusany@rimkat.sk

Web: www.farnostvelkekapusany.sk

Facebook

Služba zaopatrovania chorých: +421 910 512 514

Správca farnosti:

ThDr. János István Száraz, PhD, dekan- farár

Tel.: +421 56/63 824 47


Kaplán:

Mgr. Peter Schmotzer

Tel.: +421 56/63 833 50

Kontaktný formulár:

Meno a priezvisko:
Emailová adresa:
Predmet správy:
Správa: