Milý návštevník, srdečne Vás vítame na našej farskej stránke.

Stránke Rímskokatolíckej farnosti Veľké Kapušany, ktorá je zasvätená apoštolom sv. Šimonovi a Júda Tadeášovi. Na našej stránke môžete nájsť bližšie informácie o našej farnosti, môžete nájsť program svätých omší, dokumenty, ktoré potrebujete, resp. informácie o vysluhovaní sviatostí. Na našej stránke môžete nájsť aj aktuality o chystaných akciách a aj o akciách, ktoré sa už vo farnosti uskutočnili. V prípade potreby nás kontaktujte buď na uvedených telefónnych číslach, alebo mailom.

Vaši duchovní otcovia

OZNAMY


Turičná vigília 2021

24. mája 2021, 13:35:20

Deň pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého Cirkev odporúča predĺžiť slávenie vigíliou.

Čítať

Deň matiek vo Veľkých Kapušanoch

9. mája 2021, 19:22:51

9.5.2021 na 6. Veľkonočnú nedeľu deti venovali mamám krásny pozdrav

Čítať

2. Prímestský letný detský tábor

9. mája 2021, 12:02:24

Pozvanie

Čítať

2 Nyári Hittan Tábor

9. mája 2021, 12:00:53

meghívó

Čítať

Veľkonočné Trojdnie v podaní našich detí

10. apríla 2021, 18:18:24

Domáca úloha na poslednej detskej svätej omši bola nakresliť aké udalosti si pripomíname v jednotlivé dni Veľkonočného Trojdnia.

Čítať