Milý návštevník, srdečne Vás vítame na našej farskej stránke.

Stránke Rímskokatolíckej farnosti Veľké Kapušany, ktorá je zasvätená apoštolom sv. Šimonovi a Júda Tadeášovi. Na našej stránke môžete nájsť bližšie informácie o našej farnosti, môžete nájsť program svätých omší, dokumenty, ktoré potrebujete, resp. informácie o vysluhovaní sviatostí. Na našej stránke môžete nájsť aj aktuality o chystaných akciách a aj o akciách, ktoré sa už vo farnosti uskutočnili. V prípade potreby nás kontaktujte buď na uvedených telefónnych číslach, alebo mailom.

Vaši duchovní otcovia

OZNAMY


Požehnanie vozidiel

25. júla 2021, 19:41:12

25.7.2021. Sviatok sv. Krištofa, patróna cestujúcich.

Čítať

Detský farský letný tábor 2021

24. júla 2021, 20:26:17

V tomto roku sme zrealizovali druhý ročník nášho farského tábora.

Čítať

Duchovná obnova so sv. Jozefom júl 2021

24. júla 2021, 20:15:53

18.7.2021 sme pokračovali v duchovnej obnove v roku sv. Jozefa v našej farnosti

Čítať

Priateľský miništrantský zápas

17. júla 2021, 17:14:32

14.7.2021

Čítať

Miništranstké popoludnie

4. júla 2021, 20:11:41

4.7.2021

Čítať