Milý návštevník, srdečne Vás vítame na našej farskej stránke.

Stránke Rímskokatolíckej farnosti Veľké Kapušany, ktorá je zasvätená apoštolom sv. Šimonovi a Júda Tadeášovi. Na našej stránke môžete nájsť bližšie informácie o našej farnosti, môžete nájsť program svätých omší, dokumenty, ktoré potrebujete, resp. informácie o vysluhovaní sviatostí. Na našej stránke môžete nájsť aj aktuality o chystaných akciách a aj o akciách, ktoré sa už vo farnosti uskutočnili. V prípade potreby nás kontaktujte buď na uvedených telefónnych číslach, alebo mailom.

Vaši duchovní otcovia

OZNAMY


Krížová cesta očami našich detí

9. marca 2021, 14:33:23

Krížová cesta nás má stáť námahu, veď ani Pán Ježiš na nej neoddychoval, ale namáhal sa.

Čítať

Detská krížová cesta

2. marca 2021, 19:44:14

Tradičnou pobožnosťou v pôstnom období sú krížové cesty

Čítať

Pôstne modlitby našich detí

2. marca 2021, 12:07:59

Pôst je aj časom modlitby

Čítať

Pôstne predsavzatia našich detí

23. februára 2021, 17:17:37

Pôst sme začali predsavzatiami

Čítať

SVIATOSŤ EUCHARISTIE OD NAŠICH DETÍ

16. februára 2021, 20:28:25

Posledná večera

Čítať