Deň matiek 2023

17. mája 2023, 16:44:49

Mariánsky mesiac máj je výnimočný pretože v tomto mesiaci si zvlášť pripomíname našu Nebeskú matku a litániami jej prejavujeme úctu. Okrem našej Nebeskej matky Márie však v tomto mesiaci prejavuje zvlášť úctu aj našim mamám. 14. mája sme slávili deň matiek a modlili sme sa za všetky naše mamy, zverovali sme ich pod ochranu tej Nebeskej. V závere sv. omše si naše deti a mladý pripravili krátky program pre naše mamy. Po básničkách, omšiach a modlitbách za ne každé dieťa odovzdalo svojej mame kvet a všetky mamy, ženy dostali pri východe z kostola po sv. omši medovníkové srdce vďaka našim dobrovoľným pekárkam, ktorým aj touto cestou ďakujeme. Úprimné Pán Boh zaplať našim deťom a mladým i pánu učiteľovi Martinovi Bačovi, za prípravu detí, za hudobné doprevádzanie našim malým kantorom i všetkým, ktorí akýmkoľvek prispeli k tomuto slávenie. Zverujeme aj naďalej naše mamy pod ochranu Nebeskej matky Márie. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

Späť na oznamy