Eucharistická procesia 2023

12. júna 2023, 10:09:54

Každoročne v mesiaci jún slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. O 16:00 sme pred sv. omšou v našej farnosti začali slávenie tichou adoráciou, po ktorej nasledovala slávnostná sv. omša. Po sv. omši sa konala Eucharistická procesia ako je zvykom v našich farnostiach. Počas Eucharistickej procesie sme šli s Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou do ulíc požehnať naše mesto, jeho obyvateľov a vydať svedectvo o tom, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a je tu medzi nami vo sviatosti Eucharistie. Pri každom zastavení zaznelo evanjelium a nasledovala pieseň a požehnanie. Prvé a tretie zastavenie boli v Maďarčine a druhé a štvrté v Slovenčine. Po príchode do kostola zaznel slávnostný hymnus Te Deum a Eucharistické požehnanie. Na čele procesie kráčali deti z našej farnosti, ktoré pred sviatostným Ježišom na cestu sypali lupienky kvetov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu.

FOTOGALÉRIA TU!!!

Späť na oznamy