FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR OCHRANCOVIA KRISTOVÝCH TAJOMSTIEV 5. DEŇ

22. júla 2022, 18:15:42

Keď nás v živote čaká niečo dôležité, niečo na čo sa pripravujeme hovoríme, že nás čaká deň D, alebo veľké finále. Nebolo to inak ani čo sa týka nášho detského tábora. Dnes v piatok 22.7.2022 nás čakal posledný deň o ktorom deti v programe a na plagáte mali napísané len toľko, že to bude deň plný prekvapení a tak sme sa celý deň na toto veľké finále tešili pripravovali a snažili sa vybičovať emócie radosti. Ráno sme sa v domnienke, že ideme pešo na mestské futbalové ihrisko vybrali, ale kde? Toto bola otázka ráno, mnohí hľadali autobus po mestské ihrisko, ale on neprišiel, tak sme išli pešo. Veľké prekvapenie prišlo keď sme nezakotvili na ihrisku ale v aule mestského úradu, kde nás čakal Pán Mgr. Michal Figura so svojou prednáškou, ktorá nesie názov kúzelná fyzika. Na rozličných „kúzlach“ nám ukazoval a vysvetľoval jednotlivé fyzikálne javy a tak sme mali poučné doobedie. Často sme si povedali s deťmi „toto sa nedá“, avšak náš hlavný fyzik nám vždy dokázal, že sa to dá a to nie nadprirodzenou silou, ale fyzikou. Po tejto záživnej prednáške nasledovala najmenej očakávaná  obľúbená časť nášho dnešného programu, ideme na mestské ihrisko, ale ako? Tak sme zistili, že tá fyzika naozaj funguje a keď začneme stúpať z jednej nohy na druhú tak sa naozaj posúvame vpred. Zvolili sme si túto metódu a dorazili sme na ihrisko, kde nás už čakali vojaci z Trebišovského útvaru, ktorí pripravili pre naše deti krátke branné cvičenie, mohli si vyskúšať vojenské vozidlá, výstroj i pozrieť niektoré zbrane. Medzi tým sa na scéne zjavil ďalší neznámy pán o ktorom deti dlho nevedelo kto to asi je. Zrazu nám stratil v jednej miestnosti ktorá sa zamkla a kľúč mala jedine pani učiteľka, ktorá o starostlivo strážila. Po posilnení sa obedom sme v prekvapeniach pokračovali a tak k nám zavítali členovia Hasičského zboru, ktorí nám ukázali ako sa vyslobodzuje človek zakliesnený v aute, následne k nám prišli aj príslušníci Policajného zboru, ktorí deti povozili vo svojom vozidle a ukázali im nejaké svoje zbrane a vybavenie. Počas toho sa nám vrátil aj tajomný pán, ktorý už teraz však mal klobúk z balónov na hlave, bol to pán Marek Remeta so svojimi kreatívnymi balónmi, ktorý deťom na prianie vyrobil z balóna čokoľvek od psíkov, sŕdc, klobúkov, cez meče až po zvieratká. No tajomná komnata ostala zamknutá, tá sa otvorila až o 16:00 a vyniesli sme z nej plod práce pána Remetu a to balónový ruženec naplnený héliom. Držiac ho v ruke sme sa pomodlili za našich rodičov, pedagógov, ktorí na nás dávali celý týždeň pozor, všetkých, ktorí nás prijali počas týždňa, za našich sponzorov, ktorí nám finančne, vecne alebo obedmi pomohli k tomu, aby sa náš tábor mohol zrealizovať a potom sme v tichosti predniesli svoje prosby a poďakovania Nebeskému Otcovi a ako symbol týchto stúpajúcich prosieb a poďakovaní sme pustili náš ruženec, ktorí vyletel. Následne sme všetky prosby zhrnuli vo sv. omši, ktorú sme slávili na štadióne a obetovali sme ju za všetkých našich rodičov, učiteľov a tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii letného tábora pre naše deti. Po zmrzline sme sa rozišli domov. Týmto v mene všetkých vyjadrujeme úprimné poďakovanie mestu za poskytnutie priestorov, bohuznámymi i nám známym za finančné príspevky, za dary pre deti, sladkosti počas týždňa, za stravu, za prijatie, za bezpečné vozenie, animátorkám za „zmaľovanie“ a pedagógom za celotýždenný dozor. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým za všetko.

FOTOGALÉRIA TU - KÉPGALÉRIA ITT

Itt van. Eljött. Az utolsó nap. A meglepetések napja. Ennyit tudtak Krisztus titkainak őrzői. Hiába vártuk reggel az autóbuszt, az nem jött, ezért gyalog indultunk el – de hova is? Páran azt hittük a focipályára, de a második meglepetés a busz után az volt, hogy utunkat a városháza felé vettük. Ott már várt minket Mgr. Figura Michal, aki megmutatta, hogy a fizika játékosan nagyon is érdekes lehet. Új tudással felvértezve továbbindultunk, kihasználva a fizika adta lehetőségeket, amikor a saját tömegünket, egyenletes sebességgel, egy bizonyos pont felé (focipálya) haladva, kevés ellenállás mellett eljuttattuk az egyik pontból a másikba.

A futballpályát közben megszállta a hadsereg. Persze nem véletlenül, hanem azért, hogy az őrzők kipróbálhassák a technikájukat, részt vegyenek egy önvédelmi bemutatón, megnézzék a fegyvereket és hogy újabb élményekkel gazdagodjanak.

Egyszer csak megjelent egy ismeretlen ember, aki ahogyan feltűnt, úgy el is tűnt, senki nem tudta, hogy hova, csak a tanárnő, aki ezt a titkot gondosan megőrizte.

A katonákat a tűzoltók és a rendőrök váltották. A tűzoltók bemutatták, hogyan kell kiszabadítani a sebesültet egy balesetet szenvedett autóból. Ezután rendőrségi intézkedés „áldozatai” lettünk. Kipróbálhattuk, hogy milyen egy rendőrautóban utazni, megnézhettük milyen technikával vannak felszerelve, de a fegyvereiket is megmutatták, persze ügyelve a biztonságra.

Közben újra feltűnt az ismeretlen férfi, akinek a fején most egy lufikalap volt. Kiderült, hogy Ő Marek Remeta, csodálatos dolgokat tud csinálni a lufikból. Mindenféle figurát készített, kardot, állatokat, szívet, de az igazi „lufi meglepetés” csak ezután jött. Nem véletlenül bújt el, mert egy lufi rózsafüzért készített, ami héliummal volt megtöltve.

Ezzel a rózsafüzérrel a kezünkben imádkoztunk Mennyei Atyánkhoz szüleinkért, a pedagógusokért, akik egész héten vigyáztak ránk, azokért, akik vendégül láttak minket, akik anyagi vagy más formában segítettek, a támogatóinkért s mindazokért, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy egy ilyen nagyszerű hittantáborban vehettünk részt s elengedtük a rózsafüzért, amely magasan szállt az égbe imáinkkal együtt. Köszönetünket az ezt követő szentmisén is kifejeztük.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a városnak a segítségért, támogatóink anyagi hozzájárulásáért, az ajándékozókért, a pedagógusoknak a felvigyázásért, az édességekért, a finom ételekért és kedves fogadtatásért, a biztonságos szállításért és foglalkozásokért. Adományaikat, segítségüket köszönjük, Isten fizesse meg!
 

Späť na oznamy