Jasličková pobožnosť birmovancov 2021

25. decembra 2021, 14:08:42

Po štyroch týždňoch adventného očakávania, sme aj tento rok síce s obmedzeniami, ale s veľkou radosťou slávili Vianoce, narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Sväté omše z vigílie narodenia Pána sa slávili v našej farnosti o 20:00 a 22:00. Pred sv. omšou o 21:30 sme si mohli vypočuť a pozrieť udalosti, ktoré slávime v tomto období. Birmovanci našej farnosti, pod vedením nášho katechétu si pripravili jasličkovú pobožnosť formou tieňohry. Na túto udalosť sa usilovne chystali počas troch týždňov. K našim birmovancom sa pripojili aj miništranti našej farnosti s hudobným nadaním a náš kantor a tak túto pobožnosť spestrili aj svojím hudobným nadaním. Mohli sme si tak na základe evanjeliových úryvkov pripomenúť udalosti, ktoré slávime, udalosti zvestovania Pána, cesty do Betlehema, narodenia Ježiša Krista, ich útek do Egypta a príchod pastierov a kráľov. Veľká vďaka všetkým, našim birmovancom za ich ochotu, spoluprácu, čas a tiež našim hudobníkom, že svojimi talentami a nadaním prispeli k tomu, aby sme mohli tieto Vianočné sviatky viac prežiť, precítiť, naladiť sa na udalosti Veľkých Tajomstiev Vianoc, narodenia Ježiša Krista, ktoré sme slávili. 

FOTOGALÉRIA POLNOČNÁ SV. OMŠA TU!!!       

FOTOGALÉRIA JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ TU!!!!

VIDEO JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ TU!!!

Späť na oznamy