Nový diakon doma

3. septembra 2020, 18:32:31

Na prvý štvrtok v mesiaci august dňa 3.9.2020 zavítal domov náš novovysvätený diakon dp. Peter Kozma. Tento deň bol veľmi symbolickým a jeho návšteva bola veľmi povzbudivá pre celú farnosť. V tento deň sme totiž vo farnosti mali celodennú adoráciu a zároveň prvý štvrtok v mesiaci kedy sa pravidelne modlíme za nové duchovné povolania. Tak náš pán diakon prišiel medzi nás ako viditeľné ovocie dlhoročných modlitieb našej farnosti. Pred svätou omšou nám novovysvätený diakon udelil Eucharistické požehnanie a následne nás vo svätej omši, vo svojej homílii povzbudil, aby sme si uvedomili, že život každého jedného z nás má nejaké ovocie. Po svätej omši zástupcovia farnosti diakonovi blahoželali k jeho vysviacke v mene celej farnosti a uistili ho o našich ďalších modlitbách v poslednom roku jeho formácie pred kňazskou vysviackou. Vzdávame vďaku Pánu Bohu za nášho diakona, za dar povolania a naďalej vyprosujeme pre neho ochranu Panny Márie do jeho povolania. 

                                                                                                    Peter Schmotzer, kaplán

FOTOGALÉRIA

Späť na oznamy