Obetovanie Pána 2023

4. februára 2023, 14:29:55

Každoročne 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána, kedy si pripomíname udalosť, kedy Panna Mária a sv. Jozef priniesli podľa židovských predpisov Ježiša do Jeruzalemského chrámu, kde ho obetovali Nebeskému Otcovi. Ako uvádzal židovský zákon všetko prvorodené malo byť na štyridsiaty deň predstavené v chráme. Tu sa Mária a Jozef stretávajú s prorokom Simeonom a prorokyňou Annou. V ten deň každoročne požehnávame aj sviece tzv. hromnice. Aj tohto roku sme sa ako stále zhromaždili pri vchode kostola, kde sme požehnali sviece a so zažatými sviecami sme slávnostne vstúpili do chrámu. Vstup bol slávnostnejší o to, že dve naše dievčatá spomedzi birmovancov vyrobili srdce, ktoré umiesntili pred oltár a následne všetky prítomné prvoprijímajúce deti a birmovanci svoju sviecu vložili do tohto srdca ako vyjadrenie toho, že aj my aj naši mladý prichádzame na sv. omšu a obetujeme Bohu všetko čo prežívame aj starosti aj radosti a prosíme ho o pomoc. Ďakujeme našim mladým aj za kreativitu aj za sperstrenie slávnosti. Pán Boh zaplať.

FOTOGALÉRIA TU!!!           SLÁVNOSTNÝ VSTUP

Späť na oznamy