Odpustová slávnosť 2021

31. októbra 2021, 20:37:07

Ako každoročne aj tohto roku sme oslávili odpustovú slávnosť našej farnosti pri príležitosti sviatku sv. apoštolov Šimona a Júdu Tadeáša patrónov našej farnosti a nášho chrámu. Odpustovú slávnosť sme oslávili v deň sviatku 28.10 a tiež v nedeľu. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom odpustovej svätej omše bol Doc. JUDr. JCDr. Juraj Jurica, Phd. odborný asistent cirkevného práva na Teologickej Fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach a sudca pri arcibiskupskom metropolitnom súde v Košiciach. Vo svojej kázni nás povzbudil aby sme sa aj my ako sv. apoštoli, naši patróni sv. Šimon a Júda Tadeáš stali očitými svedkami Ježišových skutkov v našich životoch, aby sme ho vyhľadávali, aby sme ho nasledovali a našu skúsenosť s ním takto zvestovali ďalej, aby sme sa o ňom nedozvedeli len z rozprávania iných, ale aby sme prijali jeho pozvanie a my sami mali s ním osobnú skúsenosť. Počas slávnosti sa nám dostalo aj osobitnej milosti, pretože na sv. omši bola prítomná aj relikvia jedného z našich patrónov sv. Júdu Tadeáša. Našu slávnosť svojou prítomnosťou spríjemnili a spestrili aj mladý zo súboru Vánok, ktorí hlavnému celebrantovi v krojoch odovzdali obetné dary a naše prvoprijímajúce deti, ktoré svojim spevom skrášlili túto našu slávnosť. Vyprosujme si osobitne príhovor a ochranu našich patrónov, ktorí sú nám veľkým vzorom v nasledovaní Krista, neboli dokonalý, neboli iní ako my. Boli hriešny, slabý ľudia, ktorí tiež dennodenne padali a zápasili so slabosťami, ale vždy dokázali vstať a ísť za Ježišom, nasledovať ho, k tomu nás pozývajú. Úprimná vďaka patrí celebrantovi otcovi Jurajovi, že prijal naše pozvanie, všetkým ktorí sa pričinili o dôstojné slávenie dnešnej slávnosti akoukoľvek formou, našim deťom, mladým a súboru Vánok. Sv. Šimon a Júda Tadeáš orodujte za nás a za našu farnosť. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

Späť na oznamy