Púť Turzovka, Butkov 2023

21. mája 2023, 19:02:16

Naše ružencové bratstvo opäť putovalo. Tentoraz sme spolu s veriacimi z farnosti Michalovce a Vysoká nad Uhom navštívili až dve miesta a to bola zatiaľ naša najvzdialenejšia púť. V piatok 19. mája sme sa v skorých ranných hodinách vybrali do Turzovky, ktoré je mesto ležiace v Žilinskej diecéze.  Spoločne sme vystúpili na horu Živčáková. Na tomto mieste sa už od nepamäti na strome nachádzal obrázok Panny Márie a okoloidúci sa tu zvykli modlievať. Podľa vlastných slov hájnik Matúš Lašut na tomto mieste v roku 1958 mal videnie Panny Márie Lurdskej. Tento rok bol významný práve tým, že to bolo sté výročie zjavení v Lurdoch. Počas komunistického režimu bolo budovanie pútnického miesta zložité, ale po páde režimu sa v rokoch 1991-1993 začala budovať kaplnka Panny Márie Kráľovnej pokoja. V kaplnke sa nachádza socha Panny Márie, ktorá bola do kaplnky prinesená 25. mája 1997. Je tam aj obraz Panny Márie s dieťaťom Ježišom, ktorý bol po jednej z komunistických razií v roku 1964 vytiahnutý z plameňa. Takmer celý obhorel, pričom nedotknuté ostali len kontúry okolo postavy Panny Márie a malého Ježiška. Obraz dal zreštaurovať jeden lekár z Nemecka. Obraz sa od roku 1967 až do októbra 1994 nachádzal v Nemecku, kedy bol opäť prevezený na Slovensko a inštalovaný v kaplnke. Nachádza sa tu aj krížová cesta a pramene. Podľa mnohých výpovedí sa tu stalo množstvo uzdravení. Cirkev k pravosti, či nepravosti zjavení Panny Márie na Hore Živčáková ešte nezaujala definitívne stanovisko, avšak toto miesto je miestom modlitby a mariánskej úcty. V hlavnom chráme na Turzovke sme slávili sv. omšu a následne sme navštívili prameň, kaplnku a vyhliadkovú vežu. Po pár nádherných hodinách strávených na hore Živčáková sme duchovne obohatení pokračovali v našej púti. Vo večerných hodinách už len do Považskej Bystrice kde sme sa ubytovali a pripravovali sa na nasledujúci deň našej púte. V sobotu 20. mája sme sa po raňajkách vybrali do farnosti Ladce kde nás s otvorenou náručou privítal miestny pán dekan Mons. Jozef Petráš, ktorý nás oboznámil s históriou pútnického miesta a následne sme slávili sv. omšu v chráme Božieho milosrdenstva, kde sa okrem iného nachádzajú aj relikvie sv. sestry Faustíny a sv. Jána Pavla II. A nachádza sa tu aj jeho alba. Následne sme cez kameňolom vystúpili na najmladšie pútnické miesto na Slovensku, kde sa nachádza monumentálny kríž, skalné sanktuárium a najväčšia socha Panny Márie v strednej Európe. V tento deň sme sa zapojili do celoslovenskej púti ku cti Jána Pavla II. O 12:15 sme začali modlitbu krížovej cesty, ktorú viedol miestny pán dekan a po nej sme si mali možnosť vypočuť koncert známej Simy Magušinovej, po nej nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva a keďže nás čakala ešte dlhá cesta domov po nej sme sa vydali na cestu. S veľkou dávkou únavy, ale duchovne obnovení a posilnení sme sa v dobrej nálade vrátili domov v neskorých večerných hodinách. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým našim pútnikom aj všetkým, ktorí nás počas cesty prijali a sprevádzali.

FOTOGALÉRIA TU!!!

 

Späť na oznamy