Požehnanie úrody

27. septembra 2020, 14:24:06

Dnes 27.9.2020 sme v Cirkvi slávili 26. Nedeľu v cezročnom období. V našej farnosti sme počas tejto nedele boli svedkami troch vzácnych udalostí. V dnešnú nedeľu sme pri svätej omši vzdávali vďaky Pánu Bohu aj za tohoročnú úrodu, požehnávali sme plody, ktoré z úrody priniesli veriaci a zároveň, keďže v nasledujúcom týždni slávime spomienku sv. Hieronyma uzatvárali sme aj rok Božieho Slova. V túto nedeľu sme v našej farnosti privítali aj vzácneho hosťa, duchovného otca Mathiasa Gočika, ktorý pôsobí v Košickom Univerzitnom Pastoračnom Centre (UPC) a zavítal k nám, aby poskytol mladým základné informácie o UPC v Košiciach, aby ani mladý ľudia, ktorí študujú v Košiciach nezabúdali na to, že sú kresťania, aby nezabúdali na Pána Boha a aby mali možnosť duchovného spoločenstva a možnosť prístupu ku sviatostiam. Bližšie informácie o Univerzitnom pastoračnom centre môžeme nájsť na webovej stránke:  https://www.upcke.sk/

FOTOGALÉRIA

Späť na oznamy