Slávnostné Veni sancte 2020

8. septembra 2020, 20:01:04

Tak ako každý rok, aj tohto roku sme slávnostne s našimi učiteľmi a žiakmi otvorili školský rok. Tohto roku na krásny sviatok narodenia Panny Márie 8.9.2020. Zhromaždili sme sa okolo Kristovho eucharistického stola s našimi žiakmi, na narodediny našej Nebeskej matky a prosili sme Ducha Svätého o jeho sprevádzanie aj v tomto školskom roku. V úvode svätej omše sme prosili Ducha Svätého o jeho sprevádzanie. Duch Svätý je v našom živote ako navigácia, ak necháme aby nás on viedol nikdy nezablúdime a ukáže nám ten správny, aj počas tohto školského roka. Po kázni sa deťom požehnali ich školské tašky a požehnanie dostali aj deti. Týmto symbolickým úkonom sme žiakov a učiteľov našej farnosti zverili Duchu Svätému a pod ochranu Nebeskej matky, aby ich počas celého školského roka viedli a chránili, aby rástli intelektuálne, ale aj duchovne. Vzdávajúc vďaku za našich učiteľov a študentov, zverujúc ich pod mocnú ochranu Nebeskej matky vyprosujeme požehnaný školský rok 2020/2021 všetkým. 

 

                                                                                                                           Peter Schmotzer, kaplán

FOTOGALÉRIA

 

Späť na oznamy