Vyhodnotenie výtvarnej súťaže sv. Edity Steinovej

23. mája 2022, 19:39:00

Ako sme sa mohli nedávno dozvedieť, tento rok je významným míľnikom pre úctu k jednej našej svätici keďže tohto roku si pripomíname 130 rokov od narodenia, 100 rokov od krstu a 80 rokov od smrti sv. Edity Steinovej, spolupatrónky Európy. Pri tejto príležitosti gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach v spolupráci s farnosťou sv. rodiny Košice- Furča vyhlásilo výtvarnú súťaž, ktorej cieľom bolo lepšie spoznať život sv. Edity. Do výtvarnej súťaže sa mohli žiaci zapojiť v troch kategóriách 1. kategória, teda žiaci 1. stupňa ZŠ, 2. kategória teda žiaci 2 stupňa ZŠ a 3. kategória teda žiaci SŠ. Zadaním žiakov bolo nakresliť vo svojom ponímaní podľa životopisu túto sväticu, ľubovoľnou technikou a zaslať ich do 15. marca.  Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojilo 5 detí a mladých z našej farnosti za čo im aj touto cestou ďakujeme.  Počas minulého týždňa našim deťom a mladým boli udelené diplomy za účasť na tejto súťaži. Diela našich mladých farníkov sme mohli nájsť na výstave  v židovskej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach v apríli 2022.  V prvej kategórii teda žiaci 1. stupňa ZŠ sa do súťaže zapojili traja naši žiaci: Peter O. 1. ročník, Leonard U. 4. ročník a Matúš U. 4 ročník a v 2. kategórii sa zapojili žiaci Ladislav O. 5 ročník a Miriam Sz. 7. ročník. Touto cestou im gratulujeme a Ďakujeme, že svojimi talentami a námahou obohatili túto súťaž a reprezentovali našu farnosť.

FOTOGALÉRIA TU!!!

Späť na oznamy