Vzácna návšteva

7. septembra 2022, 15:21:04

Každoročne si 7. septembra pripomíname našich troch Košických mučeníkov sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza. Títo traja Košický mučeníci sú pre nás vzorom viery a oddanosti Bohu, pretože vo svojom živote prijali a žili dokonale Ježišovo učenie. Všetci traja sa venovali aj v nepriaznivých časoch horlivo svojej kňazskej službe a v očiach tohto sveta to bol ich najväčší hriech. Všetci traja boli najprv strážený doma a následne odsúdení na smrť. Tak po polnoci zo 6 na 7 septembra 1619 boli vyslaní kati, ktorý najprv železným kyjom zrazili Štefana, ktorého ako prvého stretli a následne všetkých troch kruto bili. Oni počas toho vzývali mená Ježiša a Márie. Následne im ponúkli záchranu a milosť v prípade ak odpadnú od Katolíckej viery, ale to rozhodne a jednohlasne odmietli. Preto ich kruto mučili a keď aj napriek tomu sa nevzdali svojej viery, ale práve naopak vzývali mená Ježiša a Márie Marka a Melichara sťali a Štefana mečom udreli dva krát do hlavy a mysleli si, že je mŕtvy. Všetkých hodili do latríny, kde sv. Štefan ešte vyše 20 hodín žil až následne zomrel. Pri rannej sv. omši sme v tento deň privítali relikvie troch Košických mučeníkov. Po sv. omši sme sa spoločne pomodlili litánie k nim a po požehnaní si mal každý prítomný možnosť uctiť si relikvie. Zároveň sme sa dnes začali modliť aj deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii našej patrónke. Vyprosujeme si orodovanie našich troch košických mučeníkov. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

Späť na oznamy