Zjavenie Pána 2022

6. januára 2022, 20:30:17

Každoročne 6. januára slávime slávnosť Zjavenia Pána, kedy v evanjeliu počujeme o udalosti ako traja mudrci od východu prichádzajú nasledujúc hviezdu do Betlehema, aby našli a poklonili sa novonarodenému kráľovi, Ježišovi Kristovi. Na našej sv. omši o 9:00 aj k nám privítali traja králi síce nie z východu, ale od nás z Veľkých Kapušian. Počas slávnostnej sv. omše nám na obetovanie po prečítaní udalostí a významov darov zlata, kadidla a myrhy obetné dary priniesli naše prvoprijímajúce deti, za hudobného sprievodu tiež našich prvopríjímajúcich detí. Následne počas sv. prijímania sme si mali možnosť opäť vypočuť hru našich detí na hudobné nástroje. Úprimná vďaka všetkým našim deťom, že nám skrze svoje talenty, spestrili túto našu slávnosť, aby sme jednak skrze priblíženie udalostí dnešnej slávnosti a jednak skrze krásne melódie viac otvorili svoje srdcia pre Božie pôsobenie a Božie zjavenie v našom živote a rovnako veľká vďaka aj nášmu katechétovi, za prípravu detí a koordinovanie. Prosme Pána, aby zjavenie Pána prinieslo aj nám v našich životoch zmenu našej životnej púte smerom k Bohu, ako prinieslo zmenu smeru aj v živote troch mudrcov. 

FOTOGALÉRIA TU!!!                                 VIDEO TU!!

Späť na oznamy